ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 kinnitamine

Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 20

Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 kinnitamine

Vastu võetud 13.03.2007 nr 8
jõustumine 15.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.08.201213.08.2012

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus § 4 ning ära kuulanud valla volikogu liikmete arvamused ja ettepanekud, Nõva Vallavolikogu m ä ä r a b:

§ 1.  Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

  Kinnitada Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2018 muutmise uuendamine aastateks 2012-2024. Arendamise kava 59 lehel + lisad 8 lehel.
[ - jõust. 13.08.2012]

§ 2.  Rakendussäte

 (1) Avalikustada Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 valla kodulehel, Nõva vallavalitsuse, raamatukogu ja Variku raamatulaenutuspunkti infokaustas.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Lisa Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2018 uuendamine aastateks 2012-2024
[ - jõust. 13.08.2012]

Lisa 1 Nõva küla skeem
[ - jõust. 13.08.2012]

Lisa 2 Rannaküla küla skeem
[ - jõust. 13.08.2012]

Lisa 3 Variku küla skeem
[ - jõust. 13.08.2012]

Lisa 4 Põhjavee kaitstuse kaart koos leppemärkidega
[ - jõust. 13.08.2012]

Lisa 5 Planeeringute ülevaade Rannaküla-Nõva piirkonnas
[ - jõust. 13.08.2012]

Lisa 6 Joonis 1. Nõva küla reovee kogumisala skeem
[ - jõust. 13.08.2012]

Lisa 7 Joonis 2. Rannaküla reovee kogumisala skeem
[ - jõust. 13.08.2012]

Lisa 8 Joonis 3. Variku küla reovee kogumisala skeem
[ - jõust. 13.08.2012]