Teksti suurus:

Sauna lahtioleku aeg ja saunapiletite hinnad

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 41

Sauna lahtioleku aeg ja saunapiletite hinnad

Vastu võetud 01.12.2010 nr 19
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.201101.12.2011
16.10.2013RT IV, 23.10.2013, 1701.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 3 ja haldusmenetluseseaduse paragrahvide 64 ja 70 alusel.

§ 1.  Lahtioleku aeg

  Järvakandi alevi saun on avatud igal reedel kella 14.00 kuni 21.00. Piletite müük lõpetatakse kell 20.00.

§ 2.  Saunapiletite hinnad

  Saunapiletite hinnad on järgmised
 1) pilet 4,00;
 2) pilet (pensionärid) 2,80;
 3) pilet (töötud ja kooliõpilased) 1,20;
 4) pilet (koolieelikud kolme- kuni seitsmeaastased) 0,90;
 5) kuni kolmeaastased lapsed tasuta.
[RT IV, 23.10.2013, 17 - jõust. 01.01.2014]

§ 3.  Soodustuse rakendamine

  Soodustuse saamiseks esitada pileti ostmisel vastav dokument.

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine
[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuarist 2011. a