Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2014, 2

Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 16.10.2014 nr 28

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 282 lõike 5 alusel.Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruses nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) kasvatab alla 3-aastast last;”;
2) paragrahvi 51 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) määrata hooldajaks isik, kes kasvatab alla 3-aastast last, kui lapse kasvatamine võimaldab hooldust teha.”;
3) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) puudega lapse vanema, vanemaga abielus oleva isiku või eestkostja tegevus vastab hooldusele käesoleva määruse mõttes ning puudega lapse vanem, vanemaga abielus olev isik või eestkostja vastab hooldaja määramise tingimustele, välja arvatud § 3 lõike 2 punktis 4 sätestatu;”.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json