Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Rägavere valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine

Rägavere valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rägavere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2014, 11

  Rägavere valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine

  Vastu võetud 08.10.2014 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.  Kinnitada „Rägavere valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018“ (lisa).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Arnu Lippasaar
  Volikogu esimees

  Lisa 

  Lisa