Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja muutmine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2015, 3

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja muutmine

Vastu võetud 19.10.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 alusel.

§ 1.   Paikuse Vallavolikogu 20. detsembri 1999. aasta määruses nr 10 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja kinnitamine" (RT IV, 17.12.2013, 76) tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkiri muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri";
2) määruse 1. punkt muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri kinnitatakse vastavalt lisale.";
3) määruse lisaks olev eeskiri kinnitatakse muudetud kujul vastavalt lisale.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa ÜVK kasutamise eeskiri

/otsingu_soovitused.json