Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2018, 2

  Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023

  Vastu võetud 17.10.2018 nr 14
  jõustumine 01.01.2019

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2019-2023" (lisa).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 määrus nr 18 "Võru linna eelarvestrateegia 2018-2022" (RT IV, 19.10.2016, 1).

  § 3.  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

  Ülo Tulik
  volikogu esimees

  Lisa Lisa