Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kambja valla arengukava 2019–2022

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2018, 4

Kambja valla arengukava 2019–2022

Vastu võetud 16.10.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitatakse Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 – 2022 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2016 määrus nr 10 „Ülenurme valla arengukava ja eelarvestrateegia täiendamine ja muutmine“ ja Kambja Vallavolikogu 13.10.2016 määrus nr 51 „Kambja valla arengukava 2014 – 2021 uue redaktsiooni kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

Lisa Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 – 2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json