Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Haljala valla arengukava 2018-2030

Haljala valla arengukava 2018-2030 - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2019, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haljala valla arengukava 2018-2030

Vastu võetud 16.10.2018 nr 40
RT IV, 23.10.2018, 20
jõustumine 26.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.11.2019RT IV, 15.11.2019, 2418.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Haljala valla arengukava 2018-2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Haljala valla arengukava 2019-2030
[RT IV, 15.11.2019, 24 - jõust. 18.11.2019]

Lisa 2 Arengukava Lisa 1 - Lähteolukorra analüüs

Lisa 3 Arengukava Lisa 2 - Küsitluse tulemused

/otsingu_soovitused.json