Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2020-2023

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2019, 11

Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2020-2023

Vastu võetud 15.10.2019 nr 78

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia

  Kehtestada Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 (Lisa).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavolikogu 15.10.2018 määruse nr 56 Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia“ § 2.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

/otsingu_soovitused.json