Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Tasulise teenuse hinna kehtestamine

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2012, 6

Tasulise teenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 15.02.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kambja Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnad

 (1) Kambja Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnad on järgmised:
 1) ruumide kasutamine ürituste läbiviimiseks – 30 eurot/päev;
 2) ruumide kasutamine ürituste läbiviimiseks valla elanikele – 10 eurot/päev.

 (2) Pikemaajalisel regulaarsel kasutamisel toimub Kambja Noortekeskuse kasutamine vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel.

 (3) Lõikes 1 nimetatud tasu ei pea maksma vallavalitsuse hallatavad asutused ja vallas tegutsevad mittetulundusühingud nende poolt korraldatavate ürituste eest.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrust jõustub 1. märtsil 2012. a.

Ivar Tedrema
Vallavanem

Reet Kiuru
Vallasekretär