Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saku valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Saku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2016, 26

  Saku valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.11.2016 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Saku valla 2016. aasta II lisaeelarve (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tanel Ots
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Saku valla 2016. aasta II lisaelarve