HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2017, 1

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Vastu võetud 15.11.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Põlva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks Põlva valla haldusterritoorium.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 12. märtsi 2014. a määrus nr 23 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond" ja Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. märtsi 2000. a määrus nr 7 "Lasteaed Kaari teeninduspiirkonna kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json