Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2018, 41

Tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 20.11.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse Rõuge valla põhimääruse § 46 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Rõuge vald avaldab tunnustust elutööpreemia, aukodaniku nimetuse, aunimetuse „Rõuge valla täht“, tänukirja ja aukirja andmise ning valla auraamatusse kandmisega.

§ 2.   Elutööpreemia andmine

  (1) Elutööpreemia antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena pikaajalise panuse eest Rõuge valla arengusse.

  (2) Arvestatakse kandidaadi panust oma teadmiste ja oskuste edasiandmisel nooremale põlvkonnale.

  (3) Kandidaate elutööpreemia saamiseks võivad esitada asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud.

  (4) Elutööpreemia väljaandmise otsustab vallavolikogu.

  (5) Elutööpreemia juurde kuulub rahaline preemia, mille suuruse otsustab vallavolikogu.

  (6) Sobiva kandidaadi puudumisel jäetakse elutööpreemia välja andmata.

  (7) Elutööpreemia antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

§ 3.   Valla aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Rõuge valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule Rõuge vallale osutatud teenete või teo eest või vallapoolse erilise austusavaldusena.

  (2) Rõuge valla aukodaniku nimetuse võib anda ka välisriigi kodanikule.

  (3) Kandidaate valla aukodaniku nimetuse saamiseks võivad esitada asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud.

  (4) Aukodaniku nimetuse väljaandmise otsustab vallavolikogu.

  (5) Sobiva kandidaadi puudumisel jäetakse aukodaniku nimetus välja andmata.

  (6) Aukodaniku nimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

§ 4.   Valla aunimetuse „Rõuge valla täht“ andmine

  (1) Rõuge valla aunimetus „Rõuge valla täht“ on:
  1) aasta kohaliku elu täht;
  2) aasta kultuurielu täht;
  3) aasta hariduselu täht;
  4) aasta külaelu täht;
  5) aasta keskkonnatäht;
  6) aasta sporditäht;
  7) aasta tähtettevõtja;
  8) aasta tõusev täht;
  9) aasta täheke;
  10) aasta seeniortäht;
  11) aasta tähttegu.

  (2) Aunimetuste kandidaadid esitatakse Rõuge Vallavalitsusele 20. detsembriks.

  (3) Kandidaate aunimetuse saamiseks võivad esitada asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud.

  (4) Kandidaatide esitajad iseloomustavad kandidaadi tegevust ja saavutusi vastavalt Rõuge Vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamiskriteeriumitele.

  (5) Aasta tähtettevõtja ja aasta tähttegu aunimetuse andmiseks laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon.

  (6) Aasta hariduselu täht, aasta tõusev täht ja aasta täheke aunimetuse andmiseks laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu hariduskomisjon.

  (7) Aasta kultuurielu täht ja aasta sporditäht aunimetuse andmiseks laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu kultuurikomisjon.

  (8) Aasta keskkonnatäht aunimetuse andmiseks laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu keskkonnakomisjon.

  (9) Aasta kohaliku elu täht ja aasta külaelu täht aunimetuse andmiseks laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu külaelukomisjon.

  (10) Aasta seeniortäht aunimetuse andmiseks laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjon.

  (11) Aunimetuste andmise kinnitab vallavalitsus.

  (12) Sobiva kandidaadi puudumisel jäetakse aunimetus välja andmata.

  (13) Rõuge valla aunimetuse saajaid autasustatakse aukirjaga ja meenega.

  (14) Valla aunimetused antakse üle igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul.

§ 5.   Auraamatusse kandmine

  Elutööpreemia, aukodaniku ja aunimetuse saajad kantakse Rõuge valla auraamatusse.

§ 6.   Tänu- ja aukirjade andmine

  Tänu- ja aukirjad antakse vallavalitsuse ettepanekul üksikisikutele, juriidilistele isikutele, asutustele, ühingutele, organisatsioonidele ja seltsidele ühekordse tunnustusena Rõuge valla hüvanguks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

§ 7.   Tunnustus- ja tänuüritused

  Tunnustus- ja tänuüritused on:
  1) Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt;
  2) Rõuge valla parimate õpilaste vastuvõtt;
  3) vastsündinud vallakodanike ja nende vanemate vastuvõtt, kuhu kutsutakse eelnenud aastal Rõuge valla elanikuna registreeritud ning siia elama jäänud kuni ühe aastased lapsed koos vanematega. Vastuvõtule kutsutud lastele kingitakse hõbelusikas, millele on graveeritud lapse nimi ja sünniaeg;
  4) ülemaailmse eakate päeva tähistamine;
  5) haridus- ja noorsootöötajate tänuüritus õpetajate päeval;
  6) haridus- ja noorsootöötajate tänuüritus õpetajate päeval;
  7) ürituse „Kaunis Kodu“ parimate vastuvõtt.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json