Teksti suurus:

Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“ muutmine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 2

Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“ muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37² lg-te 3 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määrust nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“ alljärgnevalt:
1) lisa 1 võtta vastu uues redaktsioonis pealkirjaga „Tegevuskava 2019-2028 (sh investeeringud 2023-2026)“ vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1;
2) lisa 2 võtta vastu uues redaktsioonis pealkirjaga „Eelarvestrateegia 2023-2026“ vastavalt käesoleva määruse lisale nr 2;
3) lisa 3 võtta vastu „Saarde valla kliima-energiavaldkonna tegevused“ vastavalt käesoleva määruse lisale nr 3.
4) lisa 4 võtta vastu „KOV kliimamõõdikud“ vastavalt käesoleva määruse lisale nr 4.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiko Tammist
volikogu esimees

Lisa 1 Tegevuskava 2019-2028 (sh investeeringud 2023-2026)

Lisa 2 Eelarvestrateegia 2023-2026

Lisa 3 Saarde valla kliima-energiavaldkonna tegevused

Lisa 4 KOV kliimamõõdikud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json