Teksti suurus:

Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 aasta määruse nr 1 "Põlva valla heakorraeeskiri" muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 4

Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 aasta määruse nr 1 "Põlva valla heakorraeeskiri" muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavolikogu 31. jaanuar 2019. a määruses nr 1 "Põlva valla heakorraeeskiri" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
"11) roheala – loodusliku või inimtekkelise päritoluga taimkattega ala linnas kui asustusüksuses, alevis ja alevikus ning küla tiheasustusega alal.";
  2) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kinnistu ja puhastusala heakorratööde eest vastutab kinnistu omanik.";
  3) paragrahvi 4 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Sõiduki parkimisel avalikus kohas tuleb jälgida, et see ei takistaks lume- ja libedusetõrje ning heakorratööde teostamist ega prügiauto ligipääsemist jäätmekonteineritele.";
  4) paragrahvi 4 lõike 6 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
" 6) suplushooajal ujutada supluskohtades lemmikloomi;".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json