Teksti suurus:

Vallavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 6

Vallavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 18.10.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64, § 68 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavalitsuse 06.02.2012 määruse nr 2 „Teenuse hindade kehtestamine“ punkt 2.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks alljärgnevad vallavalitsuse määrused:
  1) Vastseliina Vallavalitsuse 25.06.2008 määrus nr 13 „Soojusenergia müügihinna kehtestamine“;
  2) Vastseliina Vallavalitsuse 29.11.2012 määrus nr 10 „Vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine“;

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud määruse § 2 punkt 2, mis jõustub 01.12.2022.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Kaja Kiilo
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json