Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 9

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026
[RT IV, 23.11.2022, 3 - jõust. 26.11.2022]

Vastu võetud 15.10.2018 nr 47
RT IV, 25.10.2018, 8
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2021RT IV, 07.07.2021, 610.07.2021
17.11.2022RT IV, 23.11.2022, 326.11.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 2 lõike 7 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 vastavalt lisale 1 ja eelarvestrateegia tabelid vastavalt lisale 2.
[RT IV, 23.11.2022, 3 - jõust. 26.11.2022]

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026
[RT IV, 23.11.2022, 3 - jõust. 26.11.2022]

Lisa 2 Eelarvestrateegia tabelid
[RT IV, 23.11.2022, 3 - jõust. 26.11.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json