Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Teenuse hindade kehtestamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 16

Teenuse hindade kehtestamine

Vastu võetud 06.02.2012 nr 2
RT IV, 03.01.2014, 16
jõustumine 09.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.10.2022RT IV, 23.11.2022, 626.11.2022

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 30 lõike 1 punkti 3, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Vastseliina vallavolikogu 26.05.2010.a määrusega nr 1-1.1/16 kinnitatud „Vastseliina valla põhimäärus“ § 37 lõike 1 alusel ning arvestades Vastseliina Rahvamaja juhataja Peeter Laursoni ettepanekutega teenuse hindade kehtestamiseks rahvamajas ja Vastseliina Noortekeskuse juhataja Merlis Pajustiku ettepanekutega teenuste hindade kehtestamiseks noortekeskuses, Vastseliina Vallavalitsus määrab:


1. Kehtestada Vastseliina Rahvamaja poolt osutavate teenuste hinnakiri alljärgnevalt:


RUUMIDE KASUTUS
1.1 baari kasutamine 10 €/ 1 tund
1.2 tantsuproovisaali kasutamine 10 €/ 1 tund
1.3 saali kasutus 26 €/ 1 tund
1.4 fuajee kasutamine 6 €/ 1 tund
1.5 nõupidamiste ruumi kasutamine 10 €/ 1 tund
1.6 sauna kasutamine 7 €/ 1 tund
1.7 puhketoa kasutamine 7 €/ 1 ööpäev
1.8 kogu maja kasutus 32 €/ 1 tund


TEHNIKA KASUTUS
1.9 helitehnika rent siseüritusel 10 €/ 1 tund
1.10 helitehnika rent väliüritustel 13 €/ 1 tund
prožektorite rent siseüritustel 3 €/ 1 tund
1.11 prožektorite rent väliüritustel 3 €/ 1 tund, millele lisandub transpordi kulu
1.12 helitehnik väliüritustel 3 €/ 1 tund, millele lisanduvad maksud ja transpordikulu


2. [Kehtetu - RT IV 23.11.2022, 6 - jõust. 26.11.2022]


3. Käesolevat määrust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik määrusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Vastseliina Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Määruse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegedel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


4. Määrus jõustub 9. veebruaril 2012. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json