HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse arengukava kinnitamine

Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 34

Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse arengukava kinnitamine

Vastu võetud 17.12.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse arengukava kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse arengukava 2015-2019 vastavalt Lisale 1.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa VMG VMÕK arengukava 2015-2019