HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Paide Valla Lasteaed-Kooli arengukava aastateks 2013-2017

Paide Valla Lasteaed-Kooli arengukava aastateks 2013-2017 - sisukord
  Väljaandja:Paide Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.09.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 100

  Paide Valla Lasteaed-Kooli arengukava aastateks 2013-2017

  Vastu võetud 18.12.2014 nr 28

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Paide Valla Lasteaed-Kooli arengukava aastateks 2013-2017 uus redaktsioon (lisana).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Raivo Raja
  Volikogu esimees

  Lisa Paide Valla lasteaed-Kooli arengukava 2013-2017