Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Are, Halinga ja Sauga valla ühine jäätmekava aastateks 2016-2020

Are, Halinga ja Sauga valla ühine jäätmekava aastateks 2016-2020 - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 14

  Are, Halinga ja Sauga valla ühine jäätmekava aastateks 2016-2020

  Vastu võetud 17.12.2015 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 ja § 591 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Are, Halinga ja Sauga valdade ühine jäätmekava aastateks 2016-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Jäätmekava avalikustada Halinga valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

  Tarvi Tasane
  Volikogu esimees

  Lisa Are, Halinga ja Sauga valdade ühine jäätmekava aastateks 2016-2020

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json