ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Üüri piirmäärade kehtestamine

Üüri piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 27

Üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 16.12.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse “Elamuseaduse” § 371; “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1 ja OÜ Saarde Kommunaal taotluse alusel

§ 1.  Üüri piirmäärad

 (1) Kehtestada Saarde valla haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele ja OÜ Saarde Kommunaal hallatavatele eluruumidele, äripindadele ja muudele ruumidele 1m2 üüri piirmäärad alljärgnevalt:
Äriruumid 1.- kuni 1,70 eurot
Äriliseks otstarbeks üüritavad keldrid, kuurid, garaažid 0,32 kuni 0,43 eurot
Eluruumid:
Kõigi mugavustega 0,70 kuni 1.- eurot
Ahjuküttega, vee ja kanalisatsiooniga 0,43 kuni 0,70 eurot
Ahjuküttega, ilma veeta ja kanalisatsioonita 0,32 kuni 0,43 eurot

 (2) Üüri arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus.

 (3) Üürileping sõlmitakse vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 26.04.2007.a. määrus nr 6 „Üüri piirmäärade kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub 01. veebruaril 2016.a.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees