Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2016. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 93

  Maardu linna 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.12.2015 nr 46

  Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 22 lg 3, § 23 lg 2, lg 4 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996 aasta määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri” ja Maardu Linnavalitsuse 17.11.2015.a protokollilisest otsusest nr 35

  § 1.   Võtta vastu Maardu linna 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kogumahus 11 854 891 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Määrus jõustub 01.01.2016.a.

  Leo Repponen
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2016.a. eelarve tulud

  Lisa Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2016.a. eelarve kulud

  /otsingu_soovitused.json