Teksti suurus:

Anija Vallavolikogu 25.08.2016 määruse nr 89 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Anija vallas“ muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 30

Anija Vallavolikogu 25.08.2016 määruse nr 89 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Anija vallas“ muutmine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 103

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Anija Vallavolikogu 25.08.2016 määruse nr 89 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Anija vallas“ paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Teenust, mida osutatakse Anija valla munitsipaallasteaias ei rahastata.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json