Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 kinnitamine

Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 60

  Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 kinnitamine

  Vastu võetud 15.12.2016 nr 31

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 11 ning Pärnu Linnavolikogu 18. oktoobri 2012 määruse nr 26 “Pärnu linna arengudokumentide menetlemise kord” § 21 alusel ning arvestades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 25 punkti 4.

  § 1.   Kinnitada Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 (juurde lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Andrei Korobeinik
  Volikogu esimees

  Lisa Sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava

  /otsingu_soovitused.json