HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Püünsi Kooli arengukava 2016-2020 kinnitamine

Püünsi Kooli arengukava 2016-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 69

  Püünsi Kooli arengukava 2016-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 13.12.2016 nr 22

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Püünsi Kooli arengukava 2016-2020 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Alvar Ild
  vallavanem

  Merit Renlund
  jurist vallasekretäri ülesannetes

  Lisa Püünsi Kooli arengukava 2016-2020

  /otsingu_soovitused.json