Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2016. aasta kuues lisaeelarve

Rae valla 2016. aasta kuues lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 71

  Rae valla 2016. aasta kuues lisaeelarve

  Vastu võetud 20.12.2016 nr 62

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse

  § 1.  Rae valla 2016. aasta kuuenda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 140 939 eurot.

   (2) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 140 939 eurot.

   (3) Punktides 1 – 2 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json