Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Rae valla 2017. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 72

  Rae valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 20.12.2016 nr 64
  jõustumine 01.01.2017

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punktist 1, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §23 ning Rae valla põhimääruse § 72, Rae Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada 01. jaanuarist 2017. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse tulude osa 27 251 930 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada 01. jaanuarist 2017. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse kulude osa 24 034 686 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada 01. jaanuarist 2017. aastast Rae valla eelarve investeerimistegevuse osa -6 963 964 eurot, eelarve tulem -3 746 720 eurot, finantseerimistegevuse osa 4 756 282 eurot ja likviidsete varade muutus 1 009 562 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.  Käesolev määrus jõustub 01.01.2017.a.

  Agu Laius
  Rae vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3 

  /otsingu_soovitused.json