Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2017 aastal

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2017 aastal - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 73

  Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2017 aastal

  Vastu võetud 20.12.2016 nr 63
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 11 lõike 1 alusel ning lähtudes Rae Vallavalitsuse ettepanekust,

  § 1.   Kinnitada Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja jaotus põhigruppidesse 2017 aastal vastavalt lisale 1.

  § 2.   Käesolev määrus jõustub 01.01.2017.

  Agu Laius
  Rae vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  /otsingu_soovitused.json