Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kihnu valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Kihnu valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 81

Kihnu valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 15

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  1) põhitegevuse tulude kasv kogumahus 18 304,82 eurot (kolmteist tuhat kolmsada neli eurot ja 82 senti);
  1) põhitegevuse tulude kasv kogumahus 18 304,82 eurot (kolmteist tuhat kolmsada neli eurot ja 82 senti);
  2) põhitegevuse kulude suurenemine kogumahus 14 517,70 eurot (neliteist tuhat viissada seitseteist eurot ja 70 senti);
  3) investeerimistegevuse tulude suurenemine kogumahus 51 611,03 eurot (viiskümmend üks tuhat kuussada üksteist eurot ja 3 senti);
  4) investeerimistegevuse kulude suurenemine kogumahus 38 386,86 eurot (kolmkümmend kaheksa tuhat kolmsada kaheksakümmend kuus eurot ja 86 senti);
  5) põhitegevuse kulude ümberpaigutus summas 5 772,20 eurot (viis tuhat seitsesada seitsekümmend kaks eurot ja 20 senti).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.
Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa Kihnu valla 2016 aasta kolmas lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json