ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vändra valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine

Vändra valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 82

  Vändra valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine

  Vastu võetud 20.12.2016 nr 15

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja Vändra Vallavolikogu 19.augusti 2014 määruse nr 7 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 10 lõike 9 alusel olles tutvunud avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustega.

  § 1.   Vändra valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitatakse määruse lisana.

  § 2.   Vändra Vallavolikogu 21.detsembri 2010 määrus nr 44 "Vändra valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2011-2022 kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

  Tarmo Lehiste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Vändra valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028

  /otsingu_soovitused.json