Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2016. aasta IV lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 98

Kuusalu valla 2016. aasta IV lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 21.12.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2015 määruse nr 21 „Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine”, Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2016 määruse nr 5 „Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve kinnitamine“, Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2016 määruse nr 14 „Kuusalu valla 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine“ ja Kuusalu Vallavolikogu 26.10.2016 määruse nr 19 „Kuusalu valla 2016. aasta III lisaeelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2016. aasta IV lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2016. aasta IV lisaeelarve
põhitegevuse tulud 36 853,49 eurot;
põhitegevuse kulud – 28 501,49 eurot
ja investeerimistegevuse kulud – 8 352,00 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Haridusrahade kasutamine

  Vastavalt lisaeelarvele kasutada 19 000 eurot põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust gümnaasiumi õpetajate töö tasustamiseks.

§ 3.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu kahe nädala jooksul pärast eelarve avalikustamist 2016. aasta IV lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2016. aasta IV lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json