Teksti suurus:

Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2019, 18

Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2019 nr 75

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kambja Vallavolikogu 19.12.2017. a määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 8 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Küttetoetusele on õigus üksi elaval töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saaval isikul, kes ei tööta ja kelle kuu sissetulek on väiksem kui 470 eurot.“

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. aastal.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json