Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 1

Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

Vastu võetud 16.12.2020 nr 18
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 5, "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 ja Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 14 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" (RT IV, 24.11.2020, 19) paragrahvi 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) lasteaia toidukulu toetus: 100% toidukulu maksumusest;".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json