Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Mustvee valla eelarvestrateegia 2020-2024

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 11

Mustvee valla eelarvestrateegia 2020-2024

Vastu võetud 16.12.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 37 ning Mustvee Vallavalitsuse 01.03.2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Mustvee valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2024“ (lisatud määrusele).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mustvee Vallavolikogu 30.10.2019 määrus nr 12 „Mustvee valla eelarvestrateegia 2019-2023“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

Lisa Mustvee valla eelarvestrateegia 2020-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json