Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 29

Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 17.12.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 1 ja 8 alusel ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 9 218 eurot, põhitegevuse kulud summas 15 865 eurot, investeerimistegevus summas 61 800 eurot, finantseerimistegevus summas -700 000 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Vallavalitsusele volituse andmine

  Lubada vallavalitsusel võtta kasutusse ja lisada eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja teha nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json