ElamumajandusEnergiamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tartu valla energia- ja kliimakava

Tartu valla energia- ja kliimakava - sisukord
  Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2022, 56

  Tartu valla energia- ja kliimakava

  Vastu võetud 21.12.2022 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 3 p 2, § 372 lg 8 ning Tartu Vallavolikogu 28.11.2019 määruse nr 27 „Tartu valla arengudokumentide koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord“ § 3 lg 2 ning § 14 lg 5 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tartu valla energia- ja kliimakava vastavalt lisale.

  § 2.   Avalikustada Tartu valla energia- ja kliimakava valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Vahur Poolak
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Energia-ja kliimakava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json