Teksti suurus:

Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määruse nr 35 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2023, 26

Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määruse nr 35 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 18.12.2023 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrust nr 35 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" järgmiselt:
  1) Määruse § 2 lg 1 sõnastatakse: "Kinnitada Elva Linna Lasteaia teeninduspiirkonnaks Elva valla asustusüksused - Elva linn, Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla, Kurelaane küla ja Kalme küla.";
  2) Määruse § 2 lg 2 sõnastatakse: "Kinnitada Konguta Kooli, Puhja Lasteaed Pääsusilm, Rannu Lasteaed Naerupesa, Rõngu Lasteaed Pihlakobar ja Valguta Lasteaed-Algkooli teeninduspiirkonnaks Elva valla asustusüksused – Kureküla alevik, Puhja alevik, Rannu alevik, Rõngu alevik, Ulila alevik, Aakre küla, Annikoru küla, Astuvere küla, Atra küla, Ervu küla, Hellenurme küla, Härjanurme küla, Järvaküla küla, Järveküla küla, Kaarlijärve küla, Kaimi küla, Kapsta küla, Karijärve küla, Kipastu küla, Kirepi küla, Kobilu küla, Konguta küla, Koopsi küla, Koruste küla, Kulli küla, Kõduküla küla, Külaaseme küla, Lapetukme küla, Lembevere küla, Lossimäe küla, Majala küla, Mõisanurme küla, Mäelooga küla, Mäeotsa küla, Mäeselja küla, Mälgi küla, Nasja küla, Neemisküla küla, Noorma küla, Paju küla, Palamuste küla, Palupera küla, Palupõhja küla, Pastaku küla, Pedaste küla, Piigandi küla, Poole küla, Poriküla küla, Purtsi küla, Pööritsa küla, Pühaste küla, Raigaste küla, Rannaküla küla, Rebaste küla, Ridaküla küla, Rämsi küla, Saare küla, Sangla küla, Suure-Rakke küla, Tamme küla, Tammiste küla, Teedla küla, Teilma küla, Tilga küla, Tännassilma küla, Uderna küla, Urmi küla, Utukolga küla, Vahessaare küla, Valguta küla, Vallapalu küla, Vehendi küla, Vellavere küla, Verevi küla, Vihavu küla, Võllinge küla, Võsivere küla ja Väike-Rakke küla.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuar 2024.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json