HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Jõgeva linna huvikoolide õppetasu kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2017, 20

Jõgeva linna huvikoolide õppetasu kehtestamine

Vastu võetud 24.11.2011 nr 8
RT IV, 24.01.2012, 5
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2012RT IV, 26.02.2013, 9401.03.2013
28.09.2017RT IV, 05.10.2017, 908.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37, “Huvikooli seaduse“ § 21 lõike 3, Jõgeva Linnavolikogu 24. aprilli 2008. a otsusega nr 23 kinnitatud „Jõgeva Muusikakooli põhimääruse“ punkti 9.3 ja Jõgeva Linnavolikogu 24. aprilli 2008. a otsusega nr 24 kinnitatud „Jõgeva Kunstikooli põhimääruse“ punkti 9.3 alusel.

§ 1.  Õppetasu Jõgeva Muusikakoolis

 (1) Õppetasu Jõgeva Muusikakooli põhiõppe osakonnas on järgmine:

1) eelõpe ja 1.-3. klass 24 eurot kuus;
2) 4.-7. klass 27 eurot kuus;
3) lisatasu lisapilli eest alates 4. klassist 16 eurot kuus;
4) lisatasu osalemise eest tantsuõppes 8 eurot kuus;
5) lisa-aastad  24 eurot kuus.

 (2) Õppetasu Jõgeva Muusikakooli huviõppe osakonnas on järgmine:

1) instrumendiõpe  16 eurot kuus;
2) lauluõpe  13 eurot kuus;
3) tantsuõpe 16 eurot kuus.

[RT IV, 26.02.2013, 94 - jõust. 01.03.2013]

§ 2.  Õppetasu Jõgeva Kunstikoolis

  Õppetasu Jõgeva Kunstikoolis on järgmine:

1) mudilased 10 eurot kuus;
2) kunstiring   13 eurot kuus;
3) 0-kursus  13 eurot kuus;
4) põhikooli 1.-4. kursus  16 eurot kuus;
5) põhikooli 5. kursus ja individuaalõpe 13 eurot kuus;
6) valikaine  7 eurot kuus;
7) keraamika kursus  18 eurot kuus.

[RT IV, 05.10.2017, 9 - jõust. 08.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2017]

§ 3.  Õppetasu kehtestamise tingimused

 (1) Kinnitatud õppetasud kehtivad õppuritele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva linn.

 (2) Teiste omavalitsuste õppuritele võivad kehtida erinevad õppetasud, mis sätestatakse Jõgeva Linnavalitsuse ja vastava omavalitsuse vahel sõlmitud lepingus. Lepingus sätestatud õppetasud peavad katma õppuriga seotud õppekulud.

§ 4.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.