Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine Are vallas

Maamaksumäära kehtestamine Are vallas - sisukord
Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 44

Maamaksumäära kehtestamine Are vallas

Vastu võetud 17.01.2013 nr 2

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ning maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärad

  (1) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumääraks 1,8 % maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada elamumaa sihtotstarbega maale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule maksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

  (3) Kehtestada metsamaa ja muu maa sihtotstarbega maale maksumääraks 2,3 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 19. jaanuari 2007 määrus nr 1 „Maksumäära, pensionäride ja represseeritute maamaksu soodustuse määramine”.

  (2) Määrus jõustub 24. jaanuaril 2013.

  (3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json