HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond

Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 73

  Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond

  Vastu võetud 22.01.2013 nr 101

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

  § 1.  Märjamaa valla lasteaedade (Kasti Lasteaed Karikakar, Orgita Lasteaed Midrimaa, Märjamaa Lasteaed Pillerpall, Sipa-Laukna Lasteaed, Valgu Põhikool ja Varbola Lasteaed-Algkool) teeninduspiirkonnaks on Märjamaa vald.

  § 2.  Märjamaa Vallavolikogu 18.05.2010.a määrus nr 17 „Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkonnad“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Villu Karu
  Volikogu esimees