ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kinnitamine Harku idaosa vee-ettevõtja tegevuspiirkonna tarbijatele

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kinnitamine Harku idaosa vee-ettevõtja tegevuspiirkonna tarbijatele - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 80

  Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kinnitamine Harku idaosa vee-ettevõtja tegevuspiirkonna tarbijatele

  Vastu võetud 08.12.2009 nr 30
  jõustumine 01.04.2010

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2 ja Harku Vallavolikogu 23. novembri 2000 määruse nr 23 “Harku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hinna reguleerimise korra” punktide 2 ja 7 alusel ja Harku Vallavalitsuse 21. novembri 2006 määrusega nr 11 „Harku valla ühiskanalisatsiooni juhitava heitvee reostusnäitajate piirväärtused“ ja Harku Vallavalitsuse 21. novembri 2006 määrusega nr 12 „Harku valla ühiskanalisatsiooni juhitud heitvee hinnalisandi määramise juhend“ ja lähtudes AS Tallinna Vesi vahel 01. oktoober 2009 sõlmitud halduslepingust nr 22-13/389 ja AS Tallinna Vesi 23. november 2009 nr 17/0951442 esitatud taotlusest:

  § 1.   Kehtestada alates 01. aprillist 2010 Harku valla idaosa vee-ettevõtte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja AS Tallinna Vesi poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alljärgnevalt:


  (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind:


  1) tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest kroonides:

  KäibemaksutaKäibemaksuga
  Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja36.3543.62
  Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)15.0018.00


  2) tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kroonides sõltuvalt reoainete sisaldusest:

  IsikReovee
  saastegrupid
  Põhihind
  (tasu ärajuhtimise ja
  puhastamise eest)
  Ülereostuse
  puhastamise tasu
  KäibemaksutaKäibemaksuga
  Füüsiline isik 12.140.0012.1414.57
  Juriidiline isik,
  füüsilisest isikust ettevõtja
  SG-126.560.0026.5631.87
  SG-226.970.0026.9732.36
  SG-327.180.0027.1832.62
  SG-427.183.9831.1637.39
  SG-527.185.3132.4938.99
  SG-627.189.3036.4843.78
  SG-727.1815.9443.1251.74
  SG-827.1829.2256.4067.68


  3) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind avalikustatakse “Harku Valla Teatajas”.

  § 4.   Määrus jõustub 01. aprillist 2010.

  Kaupo Rätsepp
  Vallavanem

  Alpo Greebe
  Jurist vallasekretäri ülesannetes

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json