ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kinnitamine Harku aleviku tarbijatele

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kinnitamine Harku aleviku tarbijatele - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 81

  Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kinnitamine Harku aleviku tarbijatele

  Vastu võetud 29.09.2009 nr 19
  jõustumine 01.01.2010

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisvärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2 ja Harku Vallavolikogu 23. novembri 2000 määruse nr 23 Harku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hinna reguleerimise korra punktide 2 ja 7 alusel ning lähtudes Harku Vallavalitsuse ja AS Tallinna Vesi vahel 20. septembril 2006 sõlmitud halduslepingust nr 22-11.3.5/53 ja AS Tallinna Vesi 22. septembri 2009 kirjaga nr 17/0938935 esitatud taotlusest:

  § 1.   Kehtestada alates 01. jaanuarist 2010 Harku aleviku vee-ettevõtte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja AS Tallinna Vesi poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alljärgnevalt:


  (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind:


  1) tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest kroonides:

  KäibemaksutaKäibemaksuga
  Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja22.2826.74
  Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)10.8012.96


  2) tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kroonides sõltuvalt reoainete sisaldusest:

  IsikReovee
  saastegrupid
  Põhihind
  (tasu ärajuhtimise
  ja puhastamise eest)
  Ülereostuse
  puhastamise tasu
  KäibemaksutaKäibemaksuga
  Füüsiline isik11.2111.2111.2113.45
  Juriidiline isik,
  24.300.0024.3029.16
  füüsilisest isikust ettevõtjaSG-1
  24.300.0024.3029.16
  SG-224.300.0024.3029.16
  SG-324.303.6527.9533.54
  SG-424.304.8629.1634.99
  SG-524.308.5032.8039.36
  SG-624.3014.5838.8846.66
  SG-724.3026.7351.0361.24
  SG-8


  3) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind avalikustatakse "Harku Valla Teatajas".

  § 4.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2010.

  Kaupo Rätsepp
  Vallavanem

  Ene Veges
  Vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json