HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õpetajate töötasustamise alused

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Õpetajate töötasustamise alused

Vastu võetud 17.01.2018 nr 1
RT IV, 24.01.2018, 1
jõustumine 27.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.10.2018RT IV, 02.11.2018, 401.01.2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel ja § 50 lõike 1 punkti 7, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 1 ja 11 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolides, muusikakoolides ja koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi haridusasutus vastavas käändes) töötavate õpetajate töötasustamise alused.

§ 2.   Haridusasutuse direktori töötasustamine

  (1) Haridusasutuse direktoriga sõlmib töölepingu ja määrab töötasu haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires vallavanem.

  (2) Vallavanemal on õigus direktorile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest või erakordsete töötulemuste eest, näidates milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
  2) preemiaid;
  3) igakuiseid täiendavaid tasusid kokku kuus kuni 20% haridusasutuse direktorile määratud töötasu määrast kuus nõutavamast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse põhjal.

§ 3.   Üldhariduskoolis töötava õpetaja töötasu alammäär

  Üldhariduskoolide õpetajate töötasustamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetajate töötasu alammäära alusel.

§ 4.   Koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalhuvikoolides töötavate õpetajate töötasu alammäärad
[RT IV, 02.11.2018, 4 - jõust. 01.01.2019]

  Koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalhuvikoolides töötavate õpetajate töötasu alammäär on 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal ja munitsipaalhuvikooli õpetajal 100% § 3 nimetatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

§ 5.   Muusikakoolis töötava õpetaja töötasu alammäärad
[Kehtetu - RT IV, 02.11.2018, 4 - jõust. 01.01.2019]

§ 6.   Töötasu arvestamine

  (1) Haridusasutuse direktor kinnitab õpetajate töötasu käskkirjaga, mille koostamise aluseks on õppekava, käesolev määrus ja kooli aastaeelarves töötasuks määratud summa.

  (2) Õpetajate täiendavad tasud kinnitab direktor käskkirjaga ja esitab selle igakuiselt valla raamatupidamisele.

§ 7.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json