Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2018, 2

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja lg 2 ning § 11 lg 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäära kehtestamine

  Maamaksumäärana kehtestatakse 2% maa maksustamishinnast.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Tootsi Vallavolikogu 19.01.2012 määrus nr 2 „Maamaksumäära kehtestamine 2012. aastaks, pensionäridele maamaksusoodustuse andmine“ (RT IV, 14.02.2014, 12);
  2) Vändra Vallavolikogu 15.12.2015 määrus nr 17 „Maamaksumäära kehtestamine“ (RT IV, 29.12.2015, 3);
  3) Halinga Vallavolikogu 31.10.2012 määrus nr 23 „Maamaksumäära kehtestamine“ (RT IV, 13.11.2012, 2);
  4) Vändra Alevivolikogu 22.11.2012 määrus nr 20 „Maamaksumäära kehtestamine“ (RT IV, 29.12.2012, 21).

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json