ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2019-2031 kinnitamine

Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2019-2031 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2019, 6

Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2019-2031 kinnitamine

Vastu võetud 17.01.2019 nr 46

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 37 lõike 3 punkti 2 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 4 lõigete 1, 11 ja 2 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 ja § 141 lõike 41 alusel.

§ 1.   Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja kinnitamine

  Lugeda Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 üle vaadatuks ja kinnitada aastateks 2019-2031 vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa 1 Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024

Lisa 2 Koonga küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

Lisa 3 Lõpe küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

Lisa 4 Oidrema küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

Lisa 5 Irta küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

/otsingu_soovitused.json