Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2019, 7

Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+

Vastu võetud 16.01.2019 nr 54
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.01.2019. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

§ 1.   Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2019‒2035+ kinnitamine

  Kiita heaks ja kinnitada Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2019‒2035+ vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Arengustrateegia avaldamine

  Paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia avaldada valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ning määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15. jaanuar 2019. a.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+

/otsingu_soovitused.json