HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 42

Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 21.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 12 lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Antsla valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäärad.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse töötaja töötasu

  (1) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on 2020. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

  (2) Nõuetele vastava kvalifikatsiooniga logopeedi ja eripedagoogi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel ei ole väiksem magistrikraadiga üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 22.08.2017 määrus nr 12 „Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad”.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merike Prätz
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json