HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäära kehtestamine 2020. aastaks

Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäära kehtestamine 2020. aastaks - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 47

Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäära kehtestamine 2020. aastaks

Vastu võetud 22.01.2020 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 11 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Kehtestada Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammääraks täiskohaga töötamise korral 1185 eurot kuus ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammääraks 1315 eurot kuus.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json