Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2020. aasta eelarve

Märjamaa valla 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 48

  Märjamaa valla 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 21.01.2020 nr 88

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ning Märjamaa valla finantsjuhtimise kord § 14 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Märjamaa valla 2020. aasta eelarve kogumahus 14 319 278 eurot (eelarve lisatud).

  § 2.   Lubada vallavalitsusel võtta pikaajalist laenu investeeringute katteks 2 700 000 euro ulatuses.

  § 3.   Kinnitada 2020. aasta eelarves reservfondi suuruseks 50 000 eurot.

  § 4.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Kristal
  volikogu esimees

  Lisa Märjamaa valla 2020.a eelarve

  /otsingu_soovitused.json